28 VR Escape Room Chernobyl - VR WORLD

28 VR Escape Room Chernobyl

Tsjernobyl

Konden we maar het verleden veranderen, of getuige zijn van de gebeurtenissen die de wereld veranderden… Is het mogelijk om het lot te veranderen? Teruggaan in de tijd om te zien of je de situatie die onvermijdelijk leek kunt veranderen. Wat gebeurde er in de nacht van het ongeluk? Wat gebeurde er daarna? Vind antwoorden op vragen die tot nu toe onbeantwoord zijn gebleven. De spookstad Tsjernobyl kan je zijn verhaal vertellen… Een verhaal dat levens heeft gekost. Een ramp die ons vandaag de dag nog steeds raakt…

Chernobly

If only we could change the past, or witness the events that changed the world… Is it possible to change fate? Travel back in time to see if you can change the situation from which, it seemed – there was no way out. What happened on the night of the accident? What happened afterwards? Find answers to questions that have remained unanswered until now. The ghost town of Chernobyl can tell you its story… A story which cost lives. A disaster that still affects us today…

Speluitleg

50% korting VR introductie

We create and let you experience dreams you never had..

Locatie VR-WORLD

Nassaustraat 2, 4911 DD Breda